intro image

Het is winter! De huifkartochten gaan gewoon door en leveren met sneeuw bijzonder mooie plaatjes op. Toch is het natuurlijk veel rustiger als in het zomerseizoen. Dus een geschikt moment om wat te vertellen over de oorsprong van ons huifkarcentrum.

Vanaf de jaren tachtig hebben wij een bedrijf in de bosbouw, wat begon als bomen slepen met trekpaarden. De vraag was toentertijd zo groot dat we snel uitgroeiden naar een compleet bosbouwbedrijf.

In de jaren negentig begon het boswerk seizoenswerk te worden. wat inhield dat er na 15 maart ivm broedseizoen van de vogels er beperkt mocht worden gewerkt in de bosbouw.

Voor ons was dat het moment dat we de werkpaarden, die de bomen sleepten in het bos, voor de huifkar gingen zetten. Dit was het begin van ons bedrijf als huifkarcentrum cq stalhouderij.

Zoals gezegd: eerst huifkarren en vervolgens trouwkoetsen met natuurlijk andere paarden, die voldoende uitstraling hebben voor een koets.

Al met al is het zomerseizoen druk bezet en in de winter wat rustiger.

Doordat we deze combinatie ( bosbouw - stalhouderij ) hebben kunnen we toch een aantal paarden aan het werk houden in de bosbouw, wat ze overigens met veel plezier doen. Bekijk de onderstaande foto's maar :-)